NOWOŚĆ! Ubezpieczenie instalacji energii odnawialnej

 Program „Mój prąd” – garść informacji o programie dotacji. 

 • Rząd uruchomił programu dopłat do paneli fotowoltaicznych pod nazwą „Mój prąd”, które obsługiwać będzie NFOŚiGW.
 • Na program „Mój prąd” składają się wyłącznie dotacje (bezzwrotna pomoc) do instalacji fotowoltaicznych.
 • Z dopłat skorzystać mogą jedynie osoby fizyczne.
 • Dotacjami są objęte wyłącznie instalacje fotowoltaiczne (przede wszystkim panele, inwertery, okablowanie, urządzenia do montażu, robocizna) o mocy od 2 kW do 10 kW.
 • Dotacja z programu „Mój prąd” może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej, ale nie może przekroczyć 5000 zł.
 • Dopłaty są przyznawane na inwestycje w panele słoneczne, które zostały opłacone (liczyć będzie się data potwierdzenia opłacenia, np. przelewu) po 23 lipca (czyli dniu ogłoszenia programu „Mój prąd” ). Dotacji nie otrzymają natomiast osoby, które mają już instalacje PV, za którą zapłaciły przed 23 lipca.
 • Wnioski można składać jedynie w formie papierowej, w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie bądź wysyłając je tam listem. Niestety NFOŚiGW nie przewiduje możliwości składania ich drogą elektroniczną.
 • Do wniosku trzeba dołączyć jedynie faktury za zakup i instalację systemu fotowoltaicznego, potwierdzenie opłacenia tych faktur (po 23 lipca) oraz dokument potwierdzający wymianę przez operatora systemu dystrybucyjnego (OSD = zakład energetyczny) licznika na dwukierunkowy.
 • Wniosek trzeba złożyć po zakończeniu inwestycji i otrzymaniu informacji od dystrybutora o sieci do której przyłączona będzie instalacja, informacji o zamontowaniu licznika dwukierunkowego wraz z informacją o umowie kompleksowej na zakup i dystrybucję energii elektrycznej. 
 • Zasady wypłacania dotacji do fotowoltaiki są zawarte w regulaminie programu „Mój prąd”, opracowywanego przez NFOŚiGW ii publikowanego na stronie Ministerstwa Środowiska.
 •  Program został zaplanowany na lata 2019-2024 lub do wyczerpania alokacji w wysokości 1 mld zł.

źródło: https://wysokienapiecie.pl/21408-program-moj-prad-czyli-dotacje-instalacji-pv-przewodnik-co-gdzie-kiedy-jak-ile/ 

O ofercie Wiener dla klientów indywidualnych 

W ofercie Wiener produkty dla zielonej energii znajdą zarówno inwestorzy korporacyjni jak i konsumenci. Każda osoba prywatna, instalująca panele fotowoltaiczne lub kolektory słoneczne na swojej nieruchomości, może je objąć polisą. Zabezpiecza ona przed skutkami szkód w instalacji spowodowanymi przez zdarzenia losowe (np. gradobicia, huragan, uderzenia pioruna czy akty wandalizmu), a także przed kradzieżą lub negatywnymi następstwami akcji ratowniczej. Ubezpieczenie instalacji energii odnawialnej jest dostępne poprzez stronę www.ubezpieczenieoze.pl. Zawarcie ubezpieczenia jest proste, wystawienie polisy następuje natychmiast po opłaceniu składki przez bramkę płatnicza portalu, a ochrona ubezpieczeniowa może rozpocząć się już od dnia następnego po zakupie polisy. 

Składka ubezpieczeniowa zależy od wartości instalacji oraz mocy szczytowej paneli. Przewidziana jest również opcja dla osób korzystających z kredytów na zakup instalacji – wówczas klient samodzielnie może zdefiniować bank, na który powinna zostać ustanowiona cesja z polisy. 

Menu