WARTA Sposób na RAKA –zniżka

Szanowni Państwo od dnia 26.02.2020 r. każdy Klient wybierając produkt WARTA SPOSÓB na RAKA może skorzystać z 15% zniżki w opłacaniu składki.

Obniżona wysokość składki będzie obowiązywała w całym 5-letnim okresie ubezpieczenia.

Warunkiem skorzystania ze zniżki jest:

  • zawarcie umowy ubezpieczenia WARTA SPOSÓB NA RAKA z sumą ubezpieczenia wynoszącą minimum 110 000 PLN,
  • wyrażenie zgody (przy zawarciu umowy ubezpieczenia) na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz
  • podanie we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia numeru telefonu komórkowego i adresu e-mail oraz
  • brak jakiejkolwiek (czynnej lub rozwiązanej) umowy ubezpieczenia WARTA SPOSÓB NA RAKA zawartej przed dniem 26.02.2020 r.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi agentami.

 

Menu