UBEZPIECZENIA
DLA FIRM

Własna firma to ogromną odpowiedzialnością dlatego też warto pomyśleć o zabezpieczeniu siebie, majątku firmy i pracowników na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Nasi doradcy pomogą Państwu dopasować odpowiednią do profilu działalności i związanych z nim ryzyk polisę. W naszej ofercie znajdą Państwo zarówno ubezpieczenia chroniące majątek firmy jak również obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenia OC działalności gospodarczej,ubezpieczenia grupowe dla pracowników czy gwarancje ubezpieczeniowe.

Co możemy chronić?

arrow_right

Mienie firmy (budynki, maszyny, urządzenia, pojazdy, materiały i produkty) na wypadek zdarzeń lodowych, kradzieży czy dewastacji.

arrow_right

Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez firmę i jej pracowników.

arrow_right

Zdrowie i życie pracowników ( w formie ubezpieczeń grupowych)

arrow_right

Floty samochodów firmowych ( obowiązkowe ubezpieczenia OC, oraz dobrowolne ubezpieczenia AC i Assistance)

Ubezpieczyciele

Menu