W razie szkody zapraszamy do naszych placówek, pomożemy zgłosić szkodę i z kompletować wymagane dokumenty:

  • oświadczenie sprawcy z miejsca zdarzenia spisane np. na druku lub spisane dane dotyczące sprawcy oraz  jego polisy ubezpieczenia OC (ewentualnie wszelką inną dokumentację przebiegu wypadku np. informacja z Policji potwierdzająca zdarzenie),
  • prawo jazdy kierowcy pojazdu,
  • dowód osobisty albo inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • dowód rejestracyjny pojazdu,
  • w przypadku kradzieży pojazdu: potwierdzenie zgłoszenia kradzieży na Policję, kartę pojazdu oraz wszystkie komplety kluczyków i sterowników do pojazdu,
  • w przypadku szkody osobowej: posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą leczenia po wypadku (ewentualnie z leczenia przed wypadkiem).
Menu