Wiener MediPass – paszport do światowej medycyny

Ubezpieczenie MediPass zapewnia dostęp do eksperckich opinii medycznych bazujących na najnowszych osiągnięciach światowej medycyny.

Z ubezpieczenia można skorzystać, kiedy Ubezpieczony:

  • Ma już postawioną diagnozę i chce ją potwierdzić
  • Kiedy nie ma postawionej jednoznacznej diagnozy i chce ją uzyskać
  • Gdy ma plan leczenie i chce go potwierdzić
  • Kiedy nie ma planu leczenia i chce go uzyskać
  • Gdy zawiodły dotychczasowe metody leczenia

Schorzenia, które diagnozujemy, to onkologia, kardiologia i kardiochirurgia, neurochirurgia oraz ortopedia. Dzięki ubezpieczeniu MediPass ponad 1000 ekspertów z pięciu kontynentów i 36 krajów m.in. przeanalizuje stan zdrowia Ubezpieczonego, dokona weryfikacji postawionej przez lekarza diagnozy (jeśli była) i przedstawi optymalny plan leczenia na podstawie najnowszych osiągnięć współczesnej medycyny i świadomych standardów dla opiniowanego schorzenia.

Zamów polisę online – kliknij tutaj!

Menu