UBEZPIECZENIE
PODRÓŻNE

Jeżeli planujecie Państwo wyjazd proponujemy spotkanie z naszym agentem i odpowiednie zabezpieczenie, które zagwarantuje spokojną i bezpieczną podróż. Ubezpieczenia podróżne dają możliwość korzystania z opieki zdrowotnej również poza granicami kraju, a nawet Europy, pomagają rozwiązać trudną sytuację w razie zagubienia bagażu, czy też pozwalają na spokój i dobrą zabawę miłośnikom sportów wysokiego ryzyka. Warto pomyśleć wcześniej aby wyjazd był udany! Ubezpieczenia podróżne to nie tylko spokojne wycieczki i wakacje, ale też możliwość bezpiecznego uprawiania swoich pasji lub podjęcia pracy za granicą.

Co możemy ubezpieczyć?

arrow_right

Koszty leczenia za granicą (w tym również transporty, zakwaterowanie osoby towarzyszącej, czy też pomoc stomatologiczną)

arrow_right

Odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe i materialne wyrządzone podczas podróży

arrow_right

Bagaż (np. zgubienie lub zniszczenie, ale również utratę dokumentów, czy też elektroniki albo sprzętu sportowego)

arrow_right

Podróż samolotem (odwołanie, opóźnienie lotu oraz utrata lub opóźnienie bagażu)

arrow_right

Assistance (informacja turystyczna i medyczna, tłumacz, ubezpieczenia ochrony prawnej)

arrow_right

Śmierć i trwały uszczerbek na zdrowiu

Ubezpieczyciele

Menu